BRIGADEN

Vi følger menneskene, livet og dramatikken på en brannstasjon. Brannfolkene i Brigade B-01 har en jobb som er svært krevende både fysisk og psykisk, og utsettes for påkjenninger som ligger på grensen av det man kan klare. De stiller alltid opp, samtidig som de hele tiden spør seg om de kunne ha gjort mer, især når liv står på spill. Hva er drivkraften til mennesker som utsetter seg for slike belastninger? Mannskapet har også et privatliv, men jobben setter forhold og familieliv på harde prøver. Spenninger finnes også i relasjonene mannskapet i mellom, og ikke minst ulmer en maktkamp mellom Brigaden og ledelsen ved brannstasjonen, som prøver å få sterkere kontroll over det ukonvensjonelle røykdykkerlaget. 

Premiere: NRK mars 2002
Sjanger: TV-Drama 26 x 50 min
Basert på et konsept av: Ivar Køhn og Siv Rajendram
Manus: Siv Rajendram, Birgitte Bratseth, Peter Eisenstein,
Bror Hagemann og Pelone Wahl

Regi: Erik Poppe, Beris Nesheim, Christian Brym og Tor Tørstad
Medvirkende: Håkon Ramstad, Ines Prange, Duc Paul Mai-The, Sajid Malik, Hallvard Holmen, Line Verndal, John Sigrud Kristensen, Anderz Eide, Åsmund Brede Eike, Kirkman Erik m.fl.

Full kredit IMDB